Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

Här kommer äldre nyheter som tidigare funnits på förstasidan (HEM) att läggas.


===============================================================


2015-06-15

Vi behöver någon ny som ansvarar för vår hemsida.

David Lindberg som hitintills skött detta flyttar under sommaren från föreningen.

Kontakta Anders Rosén, ordf@barken1.se eller webmaster@barken1.se för mer info om uppdraget.

Uppdraget består i korthet av att uppdatera befintlig hemsida med ny information när det behövs, tex efter ett styrelsesammanträde.


2015-06-03

Protokoll från föreningsstämma år 2015 hittar du här.2015-05-17

Sommaren är snart här cykelsäsongen har börjat.


Passa på att titta i cykelförrådet och på cykelparkeringen om du har någon cykel där.

Tag gärna bort din trasiga cykel så att cyklar som används får bättre plats.


2015-03-17

Snart är det dags för årsmöte / stämma i föreningen.


Datum för stämman är 2015-05-05. Platsen där vi har stämman är Grisbackaskolan.


Men du kan redan nu lämna motioner till årsmötet om du har någon eller några frågor du vill ta upp. Motionerna skall vara inlämnade till styrelsen eller Anders Rosén senast 2015-04-12.


Motioner skickas till styrelse@barken1.se eller lämnas till Anders Rosén.


Ni kommer också att få kallelse och stämmodokument med mer information  i Era brevlådor.


Om ni vill kan kallelsen och Årsredovisningen även hämtas här på hemsidan.

Hämta Kallelse till stämma 2015

Hämta Årsredovisning kalenderåret 2014


Bostadsrättsföreningen Barken 1, Sandåkersgatan 13A-C, 90351 UMEÅ