Soprum

Soprum / Kretsloppsrum

Ett soprum finns på gården.

Din lägenhetsnyckel passar till soprummets dörr.

Soprummet är anpassat med olika kärl för källsortering samt kompostering. Kostnaderna för sophämtningen blir lägre om vi alla sopsorterar/källsorterar på ett bra sätt.

I soprummet finns anvisningar om hur sorteringen skall utföras.


Grovsopor får INTE lämnas i eller utanför soprummet utan de skall till någon av kommunens återvinningsanläggningar.


Att hålla ordning i soprummet är vårt gemensamma ansvar ! Bostadsrättsföreningen Barken 1, Sandåkersgatan 13A-C, 90351 UMEÅ