Parkering

Parkering

Till parkeringsplatserna är det ett separat kösystem som sköts av förvaltaren. Kontakta Riksbyggen Dag & Natt om du vill ställa dig i kö eller säga upp din parkeringsplats.

Uppsägningstiden på en parkeringsplats är tre månader.


Det finns totalt 29 parkeringsplatser med uttag för motorvärmare och dessa är fördelade på 25 carportplatser och 4 parkeringar utan tak.


Dessutom finns 4st gästparkeringar och av dessa 4 är 1st handikapp parkering.

Kom ihåg att dessa platser är för våra gäster, inte de boende.

Dessa platser skall inte användas för långtidsparkering.

Normalt utgår man från att skylten P betyder parkering måndag till fredag i högst 24 timmar. Dag före helgdag och på helgdagar behöver inte fordonet flyttas.


Parkering får endast ske på anvisade platser och det är skyltat på gården hur man får parkera. På övriga ytor där det inte är skyltat att det är tillåtet att parkera är det parkeringsförbud.


Lastning och lossning inne på området får ske så länge det pågår aktivitet vid fordonet. När detta är klart skall fordonet parkeras på korrekt plats. Tänk också på att andra skall kunna köra förbi ditt fordon, spärra inte av vägen.


Securitas sköter parkeringsbevakningen och det är också de som utfärdar parkeringsanmärkningar.

Har någon obehörig parkerat på din hyrda plats eller på annan plats där det är parkeringsförbud kontaktar du ordförande i föreningen. Det är endast ordförande i föreningen som kan kalla ut Securitas parkeringsbevakning.


Har du fått en parkeringsanmärkning (parkeringsbot) som du anser är felaktig är det också Securitas du tar kontakt med. Kontakta inte föreningen i dessa fall eftersom föreningen inte utfärdat parkeringsanmärkningen. Behövs det tar Securitas kontakt med föreningen.


Kontakt telefon till Securitas finns skyltat på parkeringen samt på parkeringsanmärkningen.Bostadsrättsföreningen Barken 1, Sandåkersgatan 13A-C, 90351 UMEÅ